Mijn herberg is geopend voor reflexzonebehandelingen. Ik voel me geroepen om juist in deze tijden van duisternis, mijn licht en liefde te blijven schijnen op diegenen die daarvoor openstaan. Dit in de overtuiging dat reflexzonetherapie het immuunsysteem versterkt en zorgt voor de nodige ontspanning.  En wie in balans is, is  minder vatbaar voor allerlei indringers van buitenaf.

Vanzelfsprekend heb ik de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en hanteer ik de Leidraad Infectiepreventie Covid-19. 

Mocht u of één van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen, dan verzoek ik u dringend om uw afspraak af te zeggen. Deze annuleringen zullen niet in rekening worden gebracht.

Reflexzonetherapie         

€  38,50   (60 min.)

Lichaamsmassages  (alleen dames)   Vanwege het Corona virus op dit moment helaas niet mogelijk!

€  45,00   (60 min.)    

€  65,00  (90 min.)         

Massage bij kanker              Vanwege het Corona virus op dit moment helaas niet mogelijk!

€  30,00  (30 min.)

€  45,00  (60 min., incl. intake/gesprek)

                                                                                      

  • Elke 5e massage voor de helft van de prijs   (spaarkaart systeem)
  • Korting  geldt alleen voor massages, niet voor reflexzonetherapie

 

 Openingstijden

 Maandag         09.00 uur - 17.30 uur

 Dinsdag           09.00 uur - 17.30 uur

 Woensdag      09.00 uur - 12.00 uur

 Donderdag    09.00 uur -  17.30 uur

 Vrijdag              09.00 uur - 17.30 uur

 

Afspraken

Voor het maken van een afspraak kun je mij bellen of appen op 06 44102436. Of stuur een email bericht naar annetsijmens@ziggo.nl.  Ook kun je het contactformulier via deze site versturen. 

Tijdens een behandeling heb ik alle aandacht voor de cliënt en neem ik geen telefoon op. 

Mocht  je verhinderd zijn, laat mij dat dan uiterlijk 1 dag  van tevoren weten. Afspraken die worden vergeten of die niet tijdig zijn afgezegd, worden gewoon in rekening gebracht. Dit geldt  niet in tijden van Covid-19

 

Privacy verklaring en klachten

Praktijk voor Reflexzonetherapie Annet Sijmens heeft de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG, de nieuwe Europese Privacy wet. Zo is er een gegegevensbeschermingsbeleid en kunt u de privacy verklaring opvragen.  Voorafgaand aan een behandeltraject reflexzonetherapie  en massage bij kanker, wordt uw toestemming gevraagd om bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken (bijv.  ziektebeeld, medische geschiedenis, medicijngebruik en leefstijl) .

De praktijk voldoet ook aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Dit betekent dat u gratis gebruik kunt maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van expertisecentrum Quasir indien u als cliënt een klacht heeft over de door mij geboden zorg.  Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, vindt u op https://quasir.nl .

Wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.  Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen, om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil: www.zorggeschil.nl .

NIBIG licentienr. :  99526741                                                             

KvK inschrijving   : 17248390        

Niks moet

Niksen mag