Reflexzonetherapie         

€  40,00  (60 min.)           

Lichaamsmassages  (alleen dames)   

€  45,00   (60 min.)    

€  65,00  (90 min.)         

Massage bij kanker 

€  30,00  (30 min.)

€  45,00  (60 min., incl. intake/gesprek)                                                                               

 

Openingstijden

 Ik heb geen vaste werkdagen en -tijden, maar plan zoals het uitkomt (zoveel mogelijk overdag en niet in het weekend). 

Afspraken

Voor het maken van een afspraak kun je mij bellen of appen op 

tel. 06 44102436  of verzend het contactformulier via de website.

Je kunt ook een email bericht sturen naar annetsijmens@ziggo.nl.  

Tijdens een behandeling heb ik alle aandacht voor de cliënt en neem ik geen telefoon op. 

Mocht  je verhinderd zijn, laat mij dat dan uiterlijk 1 dag  van tevoren weten. Afspraken die worden vergeten of die niet tijdig zijn afgezegd, worden gewoon in rekening gebracht. 

 

Privacy verklaring

Praktijk voor Reflexzonetherapie Annet Sijmens heeft de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG, de nieuwe Europese Privacy wet. Zo is er een gegevensbeschermingsbeleid en kunt u de privacy verklaring opvragen.  Voorafgaand aan een behandeltraject reflexzonetherapie  en massage bij kanker, wordt uw toestemming gevraagd om bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken (bijv.  ziektebeeld, medische geschiedenis, medicijngebruik en leefstijl) .

Klachten

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent:

Hoewel ik streef naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg, zou het voor kunnen komen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Het staat u vrij om u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie, waarbij ik ben aangesloten.  Deze is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

NIBIG licentienr. :  99526741                                                             

KvK inschrijving   : 17248390        

Niks moet

Niksen mag