Tarieven

Reflexzonetherapie             €  37,50   (60 min.) 

Intuïtieve massage               €  45,00   (60 min.)

                                                         €  65,00   (90 min.)

  • Op iedere 1e intuïtieve massage verleen ik € 10,00 korting. 
  •  Elke 5e intüitieve massage voor de helft van de prijs!   (spaarkaart systeem)

 

 Openingstijden

 Maandag         08.45 uur - 17.30 uur

 Dinsdag           08.45 uur - 17.30 uur

 Woensdag     08.45 uur -  13.00 uur 

 Donderdag    08.45 uur -  17.30 uur

 Vrijdag                         gesloten

 

Afspraken

Voor het maken van een afspraak kun je mij bellen of een SMS/app sturen naar 06 44102436 of een email bericht zenden naar annetsijmens@ziggo.nl. Ook kun je het contactformulier via deze site versturen. 

Tijdens een behandeling heb ik alle aandacht voor de cliënt en neem ik geen telefoon op. 

Mocht  je verhinderd zijn, laat mij dat dan uiterlijk 1 dag  van tevoren weten. Afspraken die worden vergeten of die niet tijdig zijn afgezegd, worden gewoon in rekening gebracht.

 

Praktijkruimte

In de lichte, sfeervolle praktijkruimte zul je jezelf snel thuis voelen. Er is een kleine wachtruimte, maar die is zelden in gebruik. Ik hou zelf namelijk niet van wachten en ik plan mijn behandelingen zodanig ruim in, dat jij gewoon op de afgesproken tijd aan de beurt bent.

Aangezien de praktijk zich op de 1e verdieping bevindt, is de ruimte helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn.

 

Privacy verklaring en klachten

Praktijk voor Reflexzonetherapie Annet Sijmens heeft de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG, de nieuwe Europese Privacy wet. Zo is er een gegegevensbeschermingsbeleid en kunt u de privacy verklaring opvragen.  Voorafgaand aan een behandeltraject reflexzonetherapie wordt uw toestemming gevraagd om bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken (bijv.  ziektebeeld, medische geschiedenis, medicijngebruik en leefstijl) .

De praktijk voldoet ook aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Dit betekent dat u gratis gebruik kunt maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van expertisecentrum Quasir indien u als cliënt een klacht heeft over de door mij geboden zorg.  Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, vindt u op https://quasir.nl .

Wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.  Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen, om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil: www.zorggeschil.nl .

NIBIG licentienr. :  99526741                                                             

KvK inschrijving   : 17248390